Zloženie:

  • šupky mydlových orechov (sapindus mukorossi)
  • vzorka PUERu (perkarbonát sodný)

Návod na použitie:

Bezpečnosť:

Upozornenie (týka sa PUERu)!

  • Môže zosilniť požiar, je oxidant. Je zdraviu škodlivý pri použití. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia.

Pri zasiahnutí očí (týka sa PUERu)!

  • Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky a pokračujte vo vyplachovaní. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.