Zloženie:

 • > 30% kyselina citrónová

Návod na použitie:

Práčky a umývačky:

 • obsah sáčku vysypte do bubnu prázdnej práčky alebo na dno prázdnej umývačky a spotrebič zapnite na prací/umývací cyklus pri teplote 50-60°C
 • ak čistíte práčku prvýkrát po dlhodobom používaní konvenčných prostriedkov, odporúčame použiť teplotu 90°C

Kávovary:

 • 1 lyžicu prípravku rozpustite v teplej vode a vlejte do kávovaru
 • nechajte prejsť varným cyklom a potom zopakujte preplach čistou vodou

Varné kanvice:

 • kanvicu naplňte vodou, pridajte lyžicu prípravku a priveďte k varu
 • kanvicu vypnite a nechajte cca 30 minút pôsobiť
 • potom vylejte a dôkladne vypláchnite vodou

Prípravok nepoužívajte k čisteniu hliníkových nádob.

Bezpečnosť:

Varovanie!

 • spôsobuje vážne podráždenie očí
 • ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku

Po zasiahnutí očí!

 • niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou
 • ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich
 • pokračujte vo vyplachovaní
 • ak pretrváva podráždenie očí - vyhľadajte lekársku pomoc

Likvidácia!

 • použitý obal po vypláchnutí odovzdajte do triedeného komunálneho odpadu
 • zbytok nespotrebovaného výrobku odstráňte s prebytkom vody do kanalizácie

Uchovávajte mimo dosahu detí.