Zloženie:

  • < 5% pomarančové terpény, neionické tenzidy, anionické tenzidy, d-limonén

Návod na použitie:

Prípravok nastriekajte na povrch, nechajte chvíľku pôsobiť a potom vyčistite handričkou alebo hubkou.

Bezpečnosť:

Varovanie!

Môže spôsobiť vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice.

Pri vnútornom požití!

Ak sa necítite dobre, volajte Národné toxikologické informačné centrum, tel.: + 421 911 166 066 alebo vyhľadajte lekára

Pri zasiahnutí očí!

Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sa dajú vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.

Uchovávajte obal dobre uzatvorený. Skladujte pri teplote 5-30°C.