1. Všeobecné ustanovenia

 • 1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy, práva a povinnosti medzi spoločnosťou:

Fresheees s.r.o.
M. Rázusa 30883/38
971 01 Prievidza (Slovensko)

IČO: 50 289 519
DIČ: 212 025 70 95
IČ DPH: SK212 025 70 95
(ďalej len „predávajúci“) 

a zákazníkom (ďalej len „kupujúci“), ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.fresheees.com.

 • 1.2 Všeobecné obchodné ustanovenia sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na základe ponuky zo strany predávajúceho a objednávky zo strany kupujúceho.
 • 1.3 Kúpna zmluva, prostredníctvom ktorej bol zrealizovaný obchod medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky na stránke internetového obchodu www.fresheees.com, prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 • 1.4 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mail-ové potvrdenie od predávajúceho kupujúcemu o potvrdení jeho objednávky.

Údaje potrebné na akceptovanie objednávky:

  • údaje o tovare
  • meno a priezvisko kupujúceho (resp. názov firmy, IČO, DIČ alebo IČ DPH)
  • fakturačná adresa a dodacia adresa kupujúceho (resp. adresa sídla firmy)
  • funkčný telefonický alebo e-mailový kontakt na kupujúceho
  • spôsob úhrady
  • spôsob dopravy
 • 1.5 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je vybraný tovar v uvedenej sume a týmto vzniká záväzný zmluvný vzťah s predávajúcim, ktorý je definovaný v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Po odoslaní objednávky kupujúci tieto všeobecné ustanovenia bez výhrad akceptuje.

 

2. Platobné podmienky

 • 2.1 Predávajúci uvádza na www.fresheees.com konečné predajné ceny (vrátane 20% DPH) bez dopravných nákladov (tieto si kupujúci určí pri výbere spôsobu dopravy).
 • 2.2 Kupujúci je povinný uhradiť za tovar dohodnutú sumu a môže na to použiť jeden z nasledovných spôsobov:

Platba kartou (kreditná/debetná karta)

 • ako kupujúci uhrádzate celkovú sumu objednávky svojou kreditnou/debetnou kartou priamo pri potvrdzovaní objednávky
 • naša platobná brána akceptuje karty spoločností: VISA, MasterCard a AMEX

Využívame pri tom overenú platobnú bránu BRAINTREE s globálnou pôsobnosťou, ktorá je vysoko oceňovaná svetovými technologickými spoločnosťami a patrí pod PayPal (v súčasnosti procesuje platby po celom svete v hodnote okolo $50miliárd). Medzi jej klientov, okrem nás :-), patria alebo patrili aj spoločnosti ako:

Platba cez PayPal

 • ak máte PayPal konto, určite ho odporúčame používať - ide prakticky o najrýchlejšiu formu platby u nás
 • ak by ste chceli zaplatiť za tovar týmto spôsobom, tak len kliknite v košíku na žlté tlačítko "PayPal" a zobrazí sa vám okno, kde zadáte prístupové údaje do vášho konta, potvrdíte transakciu a hotovo

Platba dobierkou

  • celkovú sumu objednávky zaplatíte pri preberaní zásielky priamo kuriérovi v hotovosti
  • Slovensko, Rakúsko a Nemecko (EUR)
  • Česko (CZK)

   

   3. Dodacie podmienky

   Do akých krajín doručujeme balíky?

   • Slovensko, Česko, Rakúsko, Nemecko

   Ako prebieha doručovanie cez "DHL Europe"?

   • potvrdíte objednávku s výberom spôsobu dopravy "DHL Europe"
   • tento kuriér doručuje zásielky v rámci Slovenska, Česka, Rakúska a Nemecka
   • objednávku spracujeme a dáme pripraviť na najbližší termín expedovania
   • balíky sú doručované utorok-sobota
   • keď zásielku odovzdáme kuriérovi, tak vám príde e-mail alebo SMS s "trackovacím/sledovacím" linkom, kde si môžete pozrieť ako balík cestuje
   • ak ste si vybrali platbu dobierkou, tak na Slovensku, v Rakúsku a Nemecku budete platiť kuriérovi v EUR a v Čechách v CZK

   V Česku môže byť balík doručený v určitých lokalitách aj spoločnosťou PPL (ide o kuriérsku spoločnosť, ktorá patrí pod DHL).

   Ako prebieha doručovanie cez "fresh RUSH - Bratislava"?

   • potvrdíte objednávku s výberom spôsobu dopravy "fresh RUSH - Bratislava"
   • tento kuriér doručuje zásielky v rámci Bratislavy
   • môžete si zvoliť deň a časové okno doručenia (13-17)
   • predtým ako zásielka odíde z nášho skladu by ste mali dostať e-mail alebo SMS s informáciou, že vám bude čoskoro doručená
   • ak ste si vybrali platbu dobierkou, tak za objednávku zaplatíte kuriérovi v hotovosti

   Koľko stojí doručenie balíka?

   • Slovensko a Česko
    • 1.95€ (objednávka do 39.99€)
    • zadarmo (objednávka od 40.00€)
   • Rakúsko
    • 4.95€ (objednávka do 59.99€)
    • 8.45€ (objednávka na dobierku do 59.99€)
    • zadarmo (objednávka od 60.00€)
   • Nemecko
    • 9.95€ (objednávka do 59.99€)
    • 13.45€ (objednávka na dobierku do 59.99€)
    • zadarmo (objednávka od 60.00€)

   Ako dlho balík cestuje?

   • Slovensko, Česko, Rakúsko (24-48 hodín)
   • Nemecko (48-72 hodín)

   Čo je dobré spraviť po obdržaní balíka?

   • po otvorení balík skontrolujte, či je všetko v poriadku a či sú v ňom všetky produkty podľa Vašej objednávky, či niečo nenápadne netečie, nerinčí sklo atď. Ak by ste predsa len narazili na nejakú "anomáliu", tak nás neváhajte kontaktovať na +421 948 75 76 74, kde preberieme ďalší postup.

    

    4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

    • 4.1 Ihneď po prevzatí balík odporúčame prekontrolovať, či prišiel v poriadku. V prípade akýchkoľvek problémov nás môžete okamžite (najlepšie do 24 hodín) informovať na +421 948 75 76 74 o tejto skutočnosti. Čím skôr, tým lepšie :)
    • 4.2 Kupujúci má právo tovar reklamovať v prípade, ak zistil, že:
     • obal je poškodený alebo inak znehodnotený do takej miery, že nie je možné tovar použiť alebo konzumovať
     • tovar je po záručnej dobe
    • 4.3 Ak sa to teda týka poškodenia alebo záručnej doby, tak nám tieto nedostatky odfoťte, nech na to hodíme očkom a môžeme poslať zodpovedných "hanbiť sa do kúta" :-)
    • 4.4 Ak by ste chceli tovar poslať naspäť, lebo vám je niečo "proti srsti"...tak nám ho prosím NEPOSIELAJTE DOBIERKOU a dajte nám vopred vedieť, že máme čakať takýto balík. Stačí, keď pošlete SMS na +421 948 75 76 74.
    • 4.5 Takýto refund balíček radšej aj poistite, lebo cestovanie po Európe býva aj pre balíky sem-tam "dobrodružstvo" :-)
    • 4.6 Peniaze za tovar Vám vrátime ihneď po obdržaní vráteného tovaru. Preferujeme vrátenie peňazí prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu alebo cez PayPal.
    • 4.7 Ako kupujúci máte nárok na vrátenie peňazí za hodnotu tovaru. Nie za poštovné, dopravné a balné.

     

    5. Reklamácie

    • 5.2 Nárok na reklamáciu tovaru sa nevzťahuje na poškodenie alebo opotrebenie tovaru:
     • pri preprave, za ktorú zodpovedá prepravca tovaru
     • chybnou manipuláciou pri otváraní balíka
     • externými vplyvmi (živelné pohromy, poškodenie treťou osobou, útoky pirátov a pod.)
     • používaním tovaru na účely nie jemu určené
    • 5.3 Kupujúci je povinný v prípade zistenia vady vhodnej na reklamáciu túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu - najrýchlejšou cestou je nás kontaktovať telefonicky na +421 948 75 76 74. Predávajúci po obdržaní tejto informácie začne okamžite konať a je povinný najneskôr do 30 dní od obdržania tovaru, ktorý je predmetom reklamácie informovať kupujúceho o výsledku reklamácie.

      

     6. Osobné údaje a ich ochrana

     • 6.1 Pre regulérny priebeh objednávacieho procesu na internetovom obchode www.fresheees.com je potrebné, aby kupujúci uviedol svoje údaje:
      • meno a priezvisko
      • fakturačnú a dodaciu adresu
      • PSČ a mesto
      • funkčný telefonický a e-mailový kontakt

      predávajúcemu, ktorý sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej strane a budú použité výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy, následného dodania tovaru alebo na účel propagácie internetového obchodu www.fresheees.com alebo internetovej stránky www.kulau.sk, informovania o prebiehajúcich alebo pripravovaných akciách na spomínaných internetových stránkach alebo príbuzných internetových stránkach predávajúceho.

      • 6.2 Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu predávajúceho v zmysle § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

       

      7. Záverečné ustanovenia

      • 7.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.fresheees.com.
      • 7.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
      • 7.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
      • 7.4 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
      • 7.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

      Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 01.07.2015.